Hoppa till sidans innehåll

Välkommen att träna med oss på Alvik Ring!


För att träna krävs en giltig licens. Även du som inte är medlem i UAK får vara med och träna - det kostar då 100kr per tillfälle.

 

Våra träningstider

Tisdagar och torsdagar                    18:00-21:00
Lördagar och söndagar                    09:00-13:00

 

Tränigstider Karting-2

 

Våra ordningsregler

(Tillämpliga regler angående säkerhet och miljö gäller även för övriga aktiviteter på anläggningen)

Följande regler gäller vid Kartingträning:

 • Förare måste ha giltigt medlemskap i SBF‐ansluten klubb samt giltig licens för Karting. Medlemsbevis och licens skall kunna visas upp eller bestyrkas på annat sätt. Alternativt kan ”Prova på licens” lösas för enstaka tillfälle.
   
 • Träningsavgift måste vara betald. Årsträningsavgift eller engångsavgift 100 kr (alt ”Prova på licens” 125 kr). Betald årsträningsavgift skall kunna bestyrkas. Träningsavgift kan lösas av den som är Träningsansvarig. Vi tar Swish.
   
 • Samtliga närvarande vid träning måste följa den Träningsansvariges anvisningar.
   
 • Samtliga närvarande skall ställa upp och hjälpa den som är Träningsansvarig om denna ber om det.
   
 • Träningen bedrivs klassvis. Vid få förare i någon klass kan klasser slås ihop. 
   
 • Vid hopslagning av klasser gäller följande regler;
 • 1. Bara intilliggande klasser (storleksmässigt) får slås ihop.
 • 2. Samtliga förare och ansvariga måste vara överens att det är OK med sammanslagningen.
 • 3. Alla har ”vetorätt”.
   
 • Förare måste respektera när träningsheaten ”flaggas av” så att nästa klass får komma ut på banan.
   
 • Om behov finns, skall samtliga närvarande ställa upp som flaggvakter eller annan funktionär när andra klasser kör.
   
 • Samtliga närvarande förbinder sig att följa de regler och förordningar som gäller både för vår anläggning och mot Svenska Bilsportförbundets regler i fråga om Säkerhet och Miljö på både kart, utrustning samt personligt uppförande. Exempel;
 • 1. Miljömatta används (all tankning och smörjning),
 • 2. Brandsläckare finns,
 • 3. Att inget skräp/spill lämnas kvar (miljöfarligt avfall, t ex sprayflaskor, oljeflaskor, förorenat saneringsmedel, bränsledunkar mm tas omhand av förare/team och lämnas i någon av kommunens miljöstationer),
 • 4. Ingen körning i depån samt undvika tomgångskörning i möjligaste mån.
 • 5. Att inte röka eller elda i närhet av kartar, bränsledunkar eller annan brandfarligt materiel, OBS att det är rökförbud på hela anläggningen.
 • 6. Att kartar följer gällande tekniska regler med avseende på säkerhetsutrustning och utförande,
 • 7. Att flaggor och andra signaler följs.
Om alla ställer upp på dessa regler och vi hjälps åt att påminna varandra så är förhoppningen att vi får en träning som är trevlig och effektiv samtidigt som den blir välordnad och säker samt ger minsta möjliga miljöpåverkan.
 
Uppdaterad 2021‐06-08 
Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:14

Postadress:
Umeå AK
Box 210
90105 Umeå

Besöksadress:
Maria Sigvardsson Nilsson, Svajetvägen 21
90583 Umeå

Kontakt:
Tel: 0706086640
E-post: kansli.umeaak@gmail....

Se all info